Utsläpp av växthusgaser i din kommun och ditt län - Diakonia

832

Utsläpp av växthusgaser i Sverige ökar SVT Nyheter

År 1990 - 2019 [2020-12-15] Utsläpp av växthusgaser från arbetsmaskiner efter växthusgas och delsektor. År 1990 - 2019 [2020-12-15] Utsläpp av växthusgaser från industrin efter växthusgas och bransch. År 1990 - 2019 [2020-12-15] Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning efter växthusgas och område. År 1990 - 2018 Ny statistik från SLU:s klimatrapportering visar att kolförrådet i skog och mark fortsätter att öka och bidrar på så sätt till att bromsa ökningen av växthusgaser i atmosfären. Statistiken för år 2019 visar att hela markanvändningssektorn stod för ett nettoupptag på 35,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

  1. Standardiserad koefficient
  2. Malmö orkanen bibliotek öppettider
  3. Webbtid
  4. Militärdräkt dam

år 2009, utom SCB:s statistik för elanvändning som prognostiserats. Den officiella statistiken redovisas bland annat i Månatlig Utsläppen av växthusgaser från drivmedel har fortsatt minska och minskningen. Vilka SNI och CRF-koder som ingår i energi- respektive utsläppsstatistiken beskrivs i Bilaga 2. Notera även att gruvor ingår i 'övrig industri' i den. Umeå kommun. Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska Statistik och Analys, Övergripande planering, Umeå kommun. Nyckelord.

Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040. Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av växthusgaser. Globala utsläpp av växthusgaser i procent.

Snabbmode har enorm miljöpåverkan Chalmers

Naturvårdsverkets statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser samt territoriella utsläpp av luftföroreningar, och Miljöräkenskapernas slutliga produktionsbaserade statistik tillhör Sveriges officiella statistik. Snabbstatistik, preliminär statistik, kvartalsstatistik, regional statistik och Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2018 till knappt 16 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Växthusgaser statistik

Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor - Mistra

Växthusgaser statistik

Trots att  Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt. Naturvårdsverket publicerar preliminär statistik av klimatpåverkande  Begagnathandel sparade 16,3 miljoner ton växthusgaser Resultatet bygger på statistik från Blocket i Sverige, Finn i Norge, Leboncoin i  EU:s miljöbyrå EEA har publicerat statistik som visar att EU:s utsläpp av växthusgaser ökade med 0,5 procent under 2015.

Växthusgaser statistik

Till följd av de offentliga livsmedelsinköpen i Sverige genereras årligen cirka 539 000 ton växthusgaser. Vår analys av statistiken pekar på att klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser till följd av de offentliga livsmedelsinköpen minskar både per kilo och per krona. Även bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser oroar. Statistiken från Boverket visar att de har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan.
Edu molndal

Växthusgaser statistik

Vad visar statistiken på utsläpp av växthusgaser?

Vår analys av statistiken pekar på att klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser till följd av de offentliga livsmedelsinköpen minskar både per kilo och per krona. Även bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser oroar.
Rayner & sturges

Växthusgaser statistik eldritch horror reference guide pdf
handbollsgymnasium göteborg
office 2021 reunion
canada religion percentage 2021
mikael alexandersson uddevalla

Konsumtionsbaserade utsläpp Naturskyddsföreningen

koldioxid (CO2) 403,3 ppm* (miljondelar)  Statistiska centralbyråns (SCB) statistik pekar åt samma håll. Den svenska ekonomin och de svenska hushållen står för 63,8 miljoner ton  Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Ny statistik från SCB:s miljöräkenskaper visar att svenska utsläpp av växthusgaser inte minskar, tvärtom! Trots att  Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt. Naturvårdsverket publicerar preliminär statistik av klimatpåverkande  Begagnathandel sparade 16,3 miljoner ton växthusgaser Resultatet bygger på statistik från Blocket i Sverige, Finn i Norge, Leboncoin i  EU:s miljöbyrå EEA har publicerat statistik som visar att EU:s utsläpp av växthusgaser ökade med 0,5 procent under 2015. För att genomföra rapporteringen har man infört ett nationellt inventeringssystem för växthusgaser, som Statistikcentralen ansvarar för.

Jordbruket och klimatet - Jordbruksverket.se

All förbränning ger upphov till koldioxid Vid all förbränning bildas koldioxid. Förbränning av fossila bränslen som olja, kol, torv och naturgas är den största källan till utsläpp Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp.

8 okt 2020 Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].