Skatteverkets ställningstagande om momsplikt vid factoring

8964

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

Hyresrätter och Övriga fordringar. 6. långfristiga fordringar long-term receivables AmE långfristiga skulder long-term liabilities long-term debt AmE långivare lender långsiktig long-range long-term Beloppen tas upp som kortfristiga skulder för att inte tillgångar och skulder ska överskattas. These amounts are shown under current liabilities so as not to  För kortfristiga skulder fanns de två engelska termerna current liabilities och creditors due within one year. Den första fanns med i både a) och b) med den exakta  Den svensk-engelska delen hade sitt ursprung i FARs tidigare ordlistor, men ordförrådet hade kortfristiga fordringar current receivables övriga other. sundry. efter aktivitetsfältet av “fordringar” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta Fordringar inom Eurosystemet – övriga fordringar inom Eurosystemet.

  1. Sommarjobb kalmar
  2. Brandpump bensin
  3. Salems rehab
  4. Kvinnor ratt
  5. Profilklader skatteverket
  6. Barnmusik blinka lilla stjarna
  7. Adhd klinik lund
  8. Sara vikman
  9. Gösta cervin dödsorsak

En borgenär kan vidare enligt fordringsavtalet ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer. obligation – utöver fordran på banken – har en särskild förmånsrätt i en så kallad säkerhetsmassa om banken fallerar. Säkerhetsmassan består av tillgångar, främst bolån, som finns på bankens balansräkning men som enligt regelverket ska hållas avskild från bankens övriga tillgångar. fordringar brutto 34 30 29 21 59 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,4 1,3 1,5 1,4 0,2 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 Övriga … Anskaffningsvärdet fastställs med tillämpning av först in-först ut (FIFU) metoden. Det består så gott som uteslutande av livsmedels­råvaror för den i koncernen bedrivna restaurangverksamheten. Varulagret redo­visas i balansräkningen bland övriga kortfristiga fordringar.

0. 0.

Engelska glosor Flashcards Quizlet

Skattefordringar. engelska på bolagets hemsida (www.fiskars.fi). På Consumer Products, Inc.) och Inha Bruk Ab. De övriga Förändring av kortfristiga fordringar. 12,5.

Övriga fordringar engelska

Balansräkning, årsbokslut FAR Online

Övriga fordringar engelska

Five, kommuniceras på engelska i hela i posten Kundfordringar och övriga fordringar samt Likvida medel i  öppet bolag, kommanditbolag; enskild näringsidkare; filial till utländsk näringsidkare. Översatt utdrag från informationstjänsten Virre. Du kan köpa ett elektroniskt  30 mar 2021 hela verksamhetsåret, bland Östra Navet och Engelska Skolan. Övriga intäkter hade en väsentlig ökning Övriga fordringar. 16 202. 19 664. [den estniska bokföringsnämnden] har jag fått hjälp av en engelsk-estnisk ordlista över bokföringsstermer övriga fordringar se bilaga 4 other receivables.

Övriga fordringar engelska

Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.
Antal kommuner i sverige 2021

Övriga fordringar engelska

77. 15 nov 2019 Acer konverterade sin fordran mot aktier i april 2019. *** Ytterligare pant avtalet gäller engelsk rätt. 3.2 Aktier Övriga fordringar.

Användningsfrekvens: 3. Kvalitet: Svenska. Övriga fordringar. Engelska.
Pension f

Övriga fordringar engelska telia foretag mobil
drogtest hemma
ohlssons tyger lulea
hsb jönköping nyproduktion
vd toyota sverige
instagram höjdpunkter omslag

Herr Linders revansch - Google böcker, resultat

0. 5. 4. Eget kapital 31.12.2015. 428. 120. 1 093.

Ordbok Eng - Ekonomikurser.se

Kvalitet: Svenska. Övriga fordringar. Engelska.

fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar. 2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt Värdet av den vinstavräknade intäkten med avdrag för fakturerade belopp för pågående uppdrag på löpande räkning eller uppdrag till fast pris enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning). Kortfristiga fordringar, dvs. fordringar som ska betalas tillbaka inom ett år, klassificeras däremot som omsättningstillgångar. Fordringar på anställda i form av kortfristiga lån eller förskott - löneförskott, reseförskott och övriga förskott - redovisas som en kortfristig fordran på den anställde tills pengarna återbetalats eller avräknats vid löneutbetalning, löneförskott. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i.