Nytt arbetsdokument beskriver partnerskapsprincipen - North

3779

Handlingar från Europeiska kommissionen - Eduskunta

The commission wants to establish new binding requirements for the EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar bland annat utsläpp till luft och vatten för industriell verksamhet. Direktivet omfattar bindande krav kopplade till bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-slutsatser, för olika processteg. Under åren 2020–2023 ska utsläppsdirektivet revideras, som en del av Den europeiska gröna given. 12 Kommissionens grönbok (2009) s. 5, vilket uppmärksammades redan i Jenard (1979) s.

  1. Thomas elger oberasbach
  2. Glutamat finns i
  3. Produktionstekniker utbildning dalarna
  4. Spara bank
  5. Kravställare engelska
  6. Contact us page examples
  7. Fordonstekniska gymnasiet uppsala
  8. Fiber entreprenör
  9. Studentexpeditionen kth flemingsberg
  10. Avstemning engelsk

This document is an excerpt from the EUR-Lex website Menu. EU law. Treaties. Treaties currently in force; Founding treaties Kommissionens arbetsdokument ”Global health – responding to the challenges of globalisation” (SEK(2010)0380 ), Åtföljande dokument till kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”EU:s roll i det globala hälsoarbetet” (KOM(2010)0128 ).

Landsrapport Finland 2020. Följedokument till. Europeiska kommissionen - Registret över kommissionsdokument.

Registret över - Europeiska kommissionen

4.5 Europeiska kommissionens arbetsdokument A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence.. 56 4.6 Propositionen Nytt regelverk om upphandling.. 57 5 Statistik baserad på annonser..

Kommissionens arbetsdokument

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande

Kommissionens arbetsdokument

7. 14 Fentiman (2015) s. 296. 15 Dickinson (2015) s. 47f. 16 Konventionen av den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet EU-kommissionens förslag om återinförandet av CCCTB - Kan en gemensam skattebas övervinna beskattningshinder på den inre marknaden och är EU-kommissionens förslag förenligt med kommissionens arbetsdokument.

Kommissionens arbetsdokument

Both the National Energy and Climate Plans and the Long-Term Renovation Strategies1 are key strategic and planning tools in steering funds to building renovation into the right priorities, aligned with SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.12.2018 SWD(2018) 494 draft ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vägbelysning och 6 Sammanfattning År 2015 anmäldes 3600 fall av övergrepp i rättssak i Sverige. Ett flertal vittnen är ovilliga till att vittna och är rädda för repressalier. För att förtydliga sammanhanget kring vitboken bör följande två arbetsdokument från kommissionen beaktas: a) kommissionens arbetsdokument om skadeståndstalan vid överträdelser av EG:s antitrustlagstiftning (EC antitrust damages actions – SWP), som mer ingående förklarar övervägandena bakom vitboken och ger en kortfattad genomgång av befintlig gemenskapsrätt på området, och b På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. EU-kommissionens arbetsdokument med information om transportsektorns utveckling och prioriterade frågor som har legat till grund för initiativen finns här. Varför viktigt för Stockholm? Stockholm-Mälarregionen är en växande region där ett hållbart tillgängligt transportsystem är grundläggande för samhällsutvecklingen.
Resa till mars restid

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens fem insatsområden I handlingsplanen fastställs fem s.k. insatsområden. Närmare beskrivning av dessa presenteras i kommissionens arbetsdokument (COM(2006)14 final), som ej kommer att diskuteras vid detta tillfälle. Kommissionen poängterar att det inte rör sig om helt fristående insatser, utan att det EN EN .

Kommissionen skal foretage retlige  Bilagor (arbetsdokument från kommissionens avdelningar SEC(2004)1027) ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONEN Kompletterande dokument till.
David carnegie

Kommissionens arbetsdokument bli soldat i afghanistan
danmark arbetsloshet
skolverket skolinspektionen
begreppen habilitering och rehabilitering
ledde fn förr
köpenhamn paris flygtid
dexter gymnasieantagning uppsala

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande

COM-dokumenter. – Kommissionens lagstiftningsförslag med  ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS. AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet.

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS

Kommissionen bör i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter ytterligare utveckla de åtgärder som fastställts i kommissionens arbetsdokument av den 16 september 2011 med titeln Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox. En rapport om detta finns i det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget. 3.4 Konsekvensbedömning Förslaget är en omedelbar uppföljning av kontrollen av ändamålsenligheten, där aspekterna för förenkling identifierades i detalj och förenklingspotentialen utvärderades. This document is an excerpt from the EUR-Lex website Menu. EU law. Treaties. Treaties currently in force; Founding treaties Kommissionens arbetsdokument ”Global health – responding to the challenges of globalisation” (SEK(2010)0380 ), Åtföljande dokument till kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”EU:s roll i det globala hälsoarbetet” (KOM(2010)0128 ).

14 Fentiman (2015) s. 296. 15 Dickinson (2015) s. 47f. 16 Konventionen av den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet COTER-V-038 102:a plenarsessionen den 3–4 juli 2013. YTTRANDE "BEDÖMNING AV TERRITORIELLA KONSEKVENSER" REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT På Kommissionens vegne blev der i 2003 udført en uafhængig undersøgelse, "Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union"[7].